Kariyer

İşe Alım Prosedürleri

İşe Alım Prosedürleri

Şirketimizin İnsan Kaynakları Yönetimi işlemleri; Şirket Yönetim Kurulu Kararı, personel mevzuatları ve konu ile ilgili prosedür ve talimatlara göre İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülür.

İstihdam Şekilleri, Pozisyonların Şekillendirilmesi ve Gruplandırılması

Şirketimizde istihdam şekilleri ve pozisyonlar aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

Sürekli Personel: Şirketimizde, asli ve sürekli hizmetleri yerine getirmekle görevlendirilen ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile iş akdi yapılan personeldir.

Stajyer: Şirketimizde, liselerin ve üniversitelerin ilgili birimlerinde okuyan öğrenciler stajyer statüsünde çalıştırılmaktadır. Stajyerler, staj süresi boyunca, şirketimizde okuduğu bölümle alakalı birimlerde eğitime tabi tutulmaktadır.

Pozisyonların Belirlenmesi ve Gruplandırılması: Pozisyonlar, şirketimizin personel ihtiyacı dikkate alınarak, unvanları ile Haftalık Değerlendirme Toplantılarında ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir ve tespit edilir. Tüm pozisyonlar şirketimiz bünyesinde hazırlanan ve Yönetim Kuruluna sunulan Organizasyon Şemalarında gösterilmektedir. Pozisyona ait görev tanımları da hazırlanmış ve yönetim kuruluna tebliğ edilmiştir.