Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan kaynakları politikamızı “En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk.

Bu çerçevede, insan kaynakları temel politikamız, güçlü ve dinamik yönetici kadrolarımızın liderliğinde, iş etiğine bağlı, gelişime açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek, kültürümüzü sahiplenen çalışanlar ile kurumsal girişimciliğimizi pekiştirmektir.

Müşteri memnuniyetine ve şirket değerlerimize paralel olarak, işe alımlarda doğru kişiyi doğru işe yerleştirmek, çalışanların yetenekleri ve eğilimleri doğrultusunda yüksek potansiyel sergileyen kişileri belirlemek, performans sistemi yoluyla değerlendirme yaparak kariyerlerini yönlendirmek, çalışanlarımızla güven ve takım çalışmasına dayalı uzun süreli çalışmaktır.

Kimliğimiz ve iş tecrübelerimiz şirket değerimizi artırmakta; bu da daha yetkin yönetici ve çalışanlar için büyüyen bir çekim merkezi haline gelmemizi sağlamaktadır.

Firmamızın hedefi insana değer veren bir yaklaşımla, sürekli gelişim ve yeniliklerle pozitif bir şirket kültürü yaratmaktır. Şirket, nitelikli insan kaynağını büyümeye giden yolda ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Sizler de bu yapının parçası olmak isterseniz ik@metaloto.com.tr adresine veya başvuru formuna ilgilendiğiniz pozisyon ile ilgili özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

“Dolduracağınız başvuru formumuz tüm Metal Oto. Tic. A.Ş. bünyesinde ki açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere özgeçmiş bankamıza kaydedilecektir.”

İşe Alım Prosedürleri

Şirketimizin İnsan Kaynakları Yönetimi işlemleri; Şirket Yönetim Kurulu Kararı, personel mevzuatları ve konu ile ilgili prosedür ve talimatlara göre İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülür.

İstihdam Şekilleri, Pozisyonların Şekillendirilmesi ve Gruplandırılması

Şirketimizde istihdam şekilleri ve pozisyonlar aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

Sürekli Personel: Şirketimizde, asli ve sürekli hizmetleri yerine getirmekle görevlendirilen ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile iş akdi yapılan personeldir.

Stajyer: Şirketimizde, liselerin ve üniversitelerin ilgili birimlerinde okuyan öğrenciler stajyer statüsünde çalıştırılmaktadır. Stajyerler, staj süresi boyunca, şirketimizde okuduğu bölümle alakalı birimlerde eğitime tabi tutulmaktadır.

Pozisyonların Belirlenmesi ve Gruplandırılması: Pozisyonlar, şirketimizin personel ihtiyacı dikkate alınarak, unvanları ile Haftalık Değerlendirme Toplantılarında ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilir ve tespit edilir. Tüm pozisyonlar şirketimiz bünyesinde hazırlanan ve Yönetim Kuruluna sunulan Organizasyon Şemalarında gösterilmektedir. Pozisyona ait görev tanımları da hazırlanmış ve yönetim kuruluna tebliğ edilmiştir.

İşe Alım ve Mülakat

Şirketimizin web adresinin İnsan Kaynakları Bölümünde başvuru adresi bulunmaktadır.(https://www.metaloto.com.tr/insan-kaynaklari-basvuru-formu) İş arayan kişiler tarafından bu linkte istenen bilgiler doldurulduğunda ve gönderildiğinde, şirketimizin İnsan kaynakları Müdürlüğü’ne e-posta yolu ile gelmekte ve bu başvurular İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde özgeçmiş havuzunda saklanmaktadır.

Şirketimiz, profesyonel hizmet veren kariyer firmasından da personel alımı ile ilgili destek almaktadır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, birim müdürlüklerinden gelen Personel Talep Formlarını dikkate alarak personel alım ilanı hazırlar ve kariyer portallarına gönderir. Hazırlanan ilanın herhangi bir formatı yoktur. İlgili kariyer portalının web sayfası formatında yayınlandığı şekilde ilanı kabul edilir.

Özgeçmişlerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen adaylarla mülakat yapılır. Bu yapılan ilk mülakatın olumsuz sonuçlanması durumunda adaya geri dönüş yapılır. Uygun adaylar ile mülakatlara devam edilir.

Adayların Değerlendirilmesinde Dikkat Edilen Hususlar

  • Tüm başvurular gizli tutulur ve sadece seçilen ilgili kişiler ile iletişime geçilir.
  • Mülakat öncesi yöneticilerin özgeçmişleri incelemesi ve açık olmayan noktalar ile sorgulanması gereken noktalar belirlenmelidir.
  • Adayın daha önce şirketimize başvurusunun olup olmadığı ve/veya görüşme yapıp yapmadığı işe alım birimi tarafından kontrol edilir.
  • Mülakat ve ilgili yöntemler İnsan Kaynakları Müdürünün yönlendirmesi ile İnsan Kaynakları Müdürlüğünce belirlenir ve yürütülür.
  • Adaylara mülakat sırasında etik ve ahlak kurallarına çerçevesinde iş ile ilgisi olmayan (dini inancı, etnik kökeni, siyasi görüşü vb.) sorular sorulmaz.
  • Mülakat esnasında KVKK kapsamında bilgilendirme sağlanır ve ilgili metinler imzalatılır.